Krawiec, kaznodzieja, przemytnik

Przedruk z bloga: Ucząc się od Pana... Marcina Woźniakafoto1

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
zostaną po nich buty i telefon głuchy…

Jan Twardowski

Spieszmy się nie tylko kochać ludzi, lecz także poznawać ich i utrwalać ich fascynujące dzieje, bo życie nasze jest krótkie, a wraz z ostatnim tchnieniem odchodzi też wiele fascynujących historii. Bohater tej książki – pastor Cezary Kiewra – wciąż jeszcze żyje, lecz – jak pisze we wstępie bp Mieczysław Czajko, cytując list od autora – w ostatnim czasie, już po napisaniu książki, stracił dużą część pamięci i niewiele brakowało, by niezwykła historia jego życia została stracona na zawsze. Chwalić Pana Boga za to, że w odpowiednim czasie posłał do niego człowieka, któremu dał zdolności i możliwości, by dzieje te spisać.

Czytaj dalej